Kontakt Kontakt

Zespół Składnic w Stargardzie Szczecińskim

ZSLP w Stargardzie

(+48) 91 57 71 832, 91 57 71 838, 91 57 70 259 (xxx-nr wew.)
      Telefonia IP: 1076xxx (xxx-nr wew.)

(+48) 91 57 72 899, Fax IP: *102

zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl

ul. Wojska Polskiego 119
      73-110 Stargard

 

Dyrektor Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

Marcin Łuczak

nr wew. *100

email

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych / Główna Księgowa

Agnieszka Piasecka

 

 

 

nr wew. *611

email

Zastępca Dyrektora ds. obrotu drewnem i usług leśnych

Wojciech Krzemiński

 

 

 

nr wew. *311

email

Stanowisko ds. pracowniczych

Sekcja Administracji i Infrastruktury Technicznej

Sekcja Obrotu Drewnem

Sekcja Usług Leśnych

Sekcja Finansowo-Księgowa

Sekcja Zaopatrzenia i Handlu

Administrator SILP