Schemat organizacyjny ZSLP Stargard Schemat organizacyjny ZSLP Stargard

ZSLP Stargard

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie jest jednostką funkcjonującą w strukturach organizacyjnych Lasów Państwowych już od 1959 roku.

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

  • handlu drewnem,
  • produkcji słupków struganych,
  • usług transportowych, spedycji i korowania drewna,
  • załadunku i rozładunku wagonów,
  • manipulacji i składowania drewna,
  • zrywki drewna i rozdrabniania gałęzi na zrębach,
  • budową dróg i parkingów leśnych,
  • zaopatrzenia nadleśnictw w sorty mundurowe,
  • zaopatrzenia nadleśnictw w sprzęt komputerowy,
  • zaopatrzenia nadleśnictw w artykuły biurowe, posiłki profilaktyczne i inne akcesoria przydatne w codziennej pracy leśników