Wydawca treści Wydawca treści

Usługi leśne

Od maja 2012 r. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie rozpoczął działalność w nowym obszarze zadaniowych przewidzianym w ramach działania Sekcji Usług Leśnych, tj. konserwacja, bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz budowa dróg leśnych.

      Kierując się zasadą samofinansowania zakładów LP w warunkach gospodarki rynkowej, podobnie jak inne podmioty gospodarcze, także Zespół Składnic LP z uwagi na panującą konkurencję i rosnące koszty utrzymania, zmuszony jest do tworzenia i rozwoju nowych pól aktywności, mających zapewnić dodatkowe przychody. Poprzez dywersyfikację działalności ZSLP w obszarach wyższej rentowności inwestowanych środków własnych, dąży się do poprawy efektywności ekonomicznej jednostki.