Konserwacje, remonty i budowa dróg

Od maja 2012 r. Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie rozpoczął działalność w nowym obszarze zadaniowych przewidzianym w ramach działania Sekcji Usług Leśnych, tj. konserwacja, bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz budowa dróg leśnych.