Schemat organizacyjny ZSLP Stargard Schemat organizacyjny ZSLP Stargard

Siedziba Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
(+48) 91 57 71 832, 91 57 71 838, 91 57 70 259 (xxx-nr wew.) Telefonia IP: 1076xxx (xxx-nr wew.)
(+48) 91 57 72 899, Fax IP: *102

ul. Wojska Polskiego 119
73-110 Stargard

Dyrektor Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
Janusz Szpakowski
nr wew. *100
Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych / Główna Księgowa
Agnieszka Piasecka
nr wew. *611

Stanowisko ds. pracowniczych

Marta Szlagowska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: nr wew. *131

Sekcja Administracji i Infrastruktury Technicznej

Waldemar Krusiński
Kierownik Sekcji
Tel.: nr wew. *671
Bogusław Marek
Starszy specjalista ds. infrastruktury technicznej BHP i ppoż
Tel.: nr wew. *672
Andżelika Klim
Specjalista ds. aministracji
Tel.: nr wew. *674
Karolina Rybacka
Specjalista ds. administracji
Tel.: nr wew. *675
Irena Brygman
Specjalista ds. administracji
Tel.: nr wew. *100

Sekcja Obrotu Drewnem i Usług Leśnych

Wojciech Krzemiński
Kierownik sekcji obrotu drewnem i usług leśnych
Tel.: nr wew. *311
Elżbieta Duszczak
Specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: nr wew. *336
Adam Jankowski
Specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: nr wew. *335
Maciej Wojciechowski
Specjalista ds. usług leśnych
Tel.: nr wew.*314

Sekcja Usług Drogowych

Maciej Ziółkowski
Kierownik Sekcji
Tel.: nr wew. *313
Adam Truchanowski
Starszy specjalista ds. utrzymania i budowy dróg
Tel.: nr wew. *317
Emilia Tubacka
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: *315

Sekcja Finansowo-Księgowa

Monika Widnicka
Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: nr wew. *617
Anna Jaworska
Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: nr wew. *612
Barbara Lewandowska
Starsza Księgowa
Tel.: nr wew. *613
Róża Rąbek
Starsza Księgowa
Tel.: nr wew. *614
Katarzyna Pitrasz
Starsza Księgowa
Tel.: nr wew. *615
Karolina Wojcieszek
Starszy referent ds. finansowo-księgowych
Tel.: nr wew. *616

Sekcja Zaopatrzenia i Handlu

Natalia Liczbińska
Kierownik Sekcji
Tel.: nr wew. *701
Irena Grzybowska
Specjalista ds. zaopatrzenia i handlu
Tel.: nr wew. *702
Małgorzata Porzycka
Starszy Specjalista ds. zaopatrzenia i handlu
Tel.: nr wew. *703
Karolina Szewczyk
Starszy referent ds. zaopatrzenia i handlu
Tel.: nr wew. *704
Ewa Lew
Specjalista ds. zaopatrzenia i handlu
Tel.: nr wew. *705
Aleksandra Walkowiak
Starszy referent ds. zaopatrzenia i handlu
Tel.: nr wew. *704

Administrator SILP

Paweł Ciechalski
Starszy specjalista ds. administracji i informatyki - Administrator SILP
Tel.: nr wew. *571 (tel. kom. 660 610 287)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Karolina Kaczmarek
Inspektor Ochrony Danych
Tel.: 91 432 87 12
Grzegorz Makowski
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Tel.: 692 471 113